transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Moral reasoning: The influence of affective personality, dilemma content and gender

Författare och institution:
Jens Agerström (-); Kristiina Möller (-); Trevor Archer (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, 34 ( 10 ) s. 1259-1276
ISSN:
0301-2212
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
negative affect schedule, validation, alcohol, frustration, adolescents, judgment, version, panas, age
Postens nummer:
82680
Posten skapad:
2008-12-22 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007