transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Relationship between walking endurance and one-legged bicycling test in subjects with stroke

Författare och institution:
Christiane Carvalho (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Carin Willén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Nordic Stroke 2007. 14th Nordic Meeting on Cerebrovascular diseases, Aarhus, Denmark, poster presentation, sept 07),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Sjukgymnastik
Postens nummer:
82658
Posten skapad:
2008-12-22 15:24
Posten ändrad:
2013-02-18 20:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007