transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Constructive management - Synchronizing relations in change

Författare och institution:
John Ylander (Företagsekonomiska institutionen)
ISBN:
978-91-7246-275-5
Antal sidor:
261
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
BAS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Datum för examination:
2008-12-16
Tidpunkt för examination:
13.15
Lokal:
CG-salen, Företagsekonomiska institutionen, Vasagatan 1, Göteborg
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
82636
Posten skapad:
2008-12-22 14:53
Posten ändrad:
2013-06-26 14:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007