transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Human IgA-secreting cells induced by intestinal, but not systemic, immunization respond to CCL25 (TECK) and CCL28 (MEC).

Författare och institution:
Patrik Sundström (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Samuel B Lundin (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Lars-Åke Nilsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Marianne Quiding-Järbrink (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi)
Publicerad i:
European journal of immunology, 38 ( 12 ) s. 3327-38
ISSN:
0014-2980
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Organ-specific homing of lymphoid cells depends on the expression of tissue-specific adhesion molecules and production of specific chemokines. CCL25 (TECK) and CCL28 (MEC) have been reported to direct circulating memory/effector B cells to mucosal tissues. Here, we examined if differential responsiveness to mucosal and systemic chemokines could explain the differential migration pattern of circulating human antibody-secreting cells (ASC), induced by mucosal and systemic immunization. There was a robust migration of specific IgA- and IgM-ASC induced by Salmonella vaccination toward the mucosal chemokines CCL25 and CCL28. In contrast, tetanus-specific ASC migrated to the systemic chemokine CXCL12 (SDF-1alpha) and showed no response to CCL25 or CCL28, not even tetanus-specific IgA-ASC. Cell sorting experiments demonstrated that Salmonella-specific ASC co-expressed CCR9 and CCR10. Our results show that induction site, rather than isotype commitment, determines the chemokine responsiveness and migration pattern of human effector B cells.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
Postens nummer:
82630
Posten skapad:
2008-12-22 14:28
Posten ändrad:
2010-12-22 09:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007