transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clinical outcome and prognostic factors in borderline ovarian tumors and invasive ovarian carcinomas in western Sweden

Författare och institution:
Margaretha Åkeson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi)
ISBN:
978-91-628-7588-6
Antal sidor:
135
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Datum för examination:
2008-12-12
Tidpunkt för examination:
09:00
Lokal:
Ivan Ivarsson, Medicinaregatan 3 A
Opponent:
Elisabeth Åvall-Lundqvist
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Obstetrik och gynekologi
Postens nummer:
82613
Posten skapad:
2008-12-22 14:08
Posten ändrad:
2013-06-26 14:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007