transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cancer Incidence in a Petrochemical Industry Area

Författare och institution:
Gösta Axelsson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Lars Barregård (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Gerd Sallsten (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Erik Holmberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi)
Publicerad i:
20th International Conference on Epidemiology in Occupational Health ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Miljömedicin
Nyckelord:
cancer
Postens nummer:
82584
Posten skapad:
2008-12-22 13:16
Posten ändrad:
2013-12-20 13:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007