transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den intellektuella biografin och begreppet persona

Författare och institution:
Margareta Hallberg (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, vetenskapsteori)
Publicerad i:
Vi vet något. Festskrift till Jan Bärmark. Red Margareta Hallberg, s. 115-136
ISBN:
978-91-976239-1-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Bidraget behandlar aspekter av min kommande biografi om vetenskapsfilosofen Mary Hesse och i synnerhet hur begreppet forskarpersona kan förstås och relateras till Hesses livsverk.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
forskarpersona, biografi, vetenskapsteori
Postens nummer:
82576
Posten skapad:
2008-12-22 12:52
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007