transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reflections on "Examining Praxis"

Författare och institution:
Karin Rönnerman (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Petri Salo (-)
Publicerad i:
Mattson, M., Johansson, I. & Sandström, B. (eds.). Examining Praxis. Construction in Teacher Education, s. 200-206
ISBN:
978-90-8790-604-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sense Publishers
Förlagsort:
Rotterdam
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
examination, praxis, praxis-related
Postens nummer:
82564
Posten skapad:
2008-12-22 11:56
Posten ändrad:
2008-12-22 14:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007