transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Urethral pain syndrom and pain percieved in the penis

Författare och institution:
Baranowski (-); Magnus Fall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi)
Publicerad i:
Baranowski, Abrams,Fall. Urogenital pain in clinical practice, s. 245-250
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Postens nummer:
82517
Posten skapad:
2008-12-22 10:56
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007