transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Forskningsprojektet Handelsfamiljer på Europamarknaden och de båda ingående forskningsprogrammen Tidiga kreditmarknader i svenska städer i ett europeiskt perspektiv 1640–1860 och Handelsstaden och Europamarknaden 1619–1860

Författare och institution:
Christina Dalhede (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Handelshögskolans dag 26 november 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
forskningsprojekt, forskningsprogram, handelsfamiljer, kreditmarknader, handelsstad, tidigmodern tid (1500–1800), förindustriell tid
Postens nummer:
82468
Posten skapad:
2008-12-21 12:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007