transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Re-litigating the ‘Alexandra’ Case

Författare och institution:
Marie Eneman (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); A. Alisdair Gillespie (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Proceedings of the Children and online Sexual Violence Conference,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Straffrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
82453
Posten skapad:
2008-12-21 08:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007