transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Der Standort Göteborg 1649–1700. Eine Fallstudie zum Fern-, Regional- und Lokalhandel in Schweden auf der Grundlage der Tolags- und Handelsjournalen

Författare och institution:
Christina Dalhede (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Paper till Symposium: Irseer Arbeitstagung 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Standort, Göteborg, Fernhandel, Regionalhandel, Lokalhandel, Schweden, Tolag
Postens nummer:
82443
Posten skapad:
2008-12-20 21:31
Posten ändrad:
2013-05-23 13:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007