transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Jag tappa tråden med en gång här”. Tekst som flytter grenser.

Författare och institution:
Monica Reichenberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Staffan Selanders "pedagogiske tekster", s. 86 til 97.
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Novus forlag.
Förlagsort:
Oslo
Publiceringsår:
2008
Språk:
norska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
82437
Posten skapad:
2008-12-20 18:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007