transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stereochemistry of b-Deuterium Isotope Effects on Amine Basicity

Författare och institution:
Perrin (-); Mate Erdelyi (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
J. Am. Chem. Soc., 127 s. 9641-9647
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Secondary â-deuterium isotope effects on amine basicities are measured using a remarkably precise NMR titration method. Deuteration is found to increase the basicity of methylamine, dimethylamine, benzylamine, N,N-dimethylaniline, 2-methyl-2-azanorbornane, and pyrrolizidine. The increase in dimethylamine arises entirely from enthalpy, contrary to a previous report. The method permits a determination of intramolecular isotope effects in 1-benzyl-4-methylpiperidine and 2-benzyl-2-azanorbornane. It is found that deuteration has a larger isotope effect when either antiperiplanar or synperiplanar to a lone pair, but the synperiplanar effect is smaller, as confirmed by computations. The isotope effect is attributed to a lowered zero-point energy of a C-H bond adjacent to an amine nitrogen, arising from delocalization of either a syn or an anti lone pair, and with no detectable angle-independent inductive effect.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi ->
Spektroskopi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Organisk kemi
Nyckelord:
isotope effect, deuterium, NMR
Postens nummer:
82424
Posten skapad:
2008-12-20 00:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007