transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Notch1, Jagged1, and HES5 are abundantly expressed in osteoarthritis.

Författare och institution:
Camilla Karlsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Camilla Brantsing (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); S Egell (-); Anders Lindahl (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin)
Publicerad i:
Cells, tissues, organs, 188 ( 3 ) s. 287-98
ISSN:
1422-6421
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
BACKGROUND: Notch signalling controls differentiation and proliferation in various cell types and is associated with several diseases. We investigated the localization and regulation of several Notch markers in human osteoarthritic (OA) cartilage as well as identified genes controlled by Notch signalling. METHODS: Immunolocalization and real-time PCR analysis of Notch markers in healthy and OA articular cartilage were performed. Genes regulated by Notch signalling were studied using microarray. Cytokine-induced transcription of Notch markers was analyzed using real-time PCR and its effect on cellular localization of the intracellular domain of Notch1 (NICD1) was investigated using immunohistochemistry, subcellular fractionation, and transfection. The effect of NFkappaB activation on HES5 transcription was studied using the NFkappaB inhibitor pyrrolidine dithiocarbamate. RESULTS: Notch signalling was activated in OA cartilage and Notch1, Jagged1, and HES5 were abundantly expressed compared to healthy cartilage. Notch signalling regulated the expression of several genes associated with OA, like interleukin-8, lubricin, CD10, matrix metalloproteinase-9, and bone morphogenetic protein-2. Cytokines significantly affected the expression of several Notch markers and repressed expression of HES5, but did not affect the cellular localization of NICD1. CONCLUSION: Notch signalling is dysregulated in OA, inducing and repressing transcription of genes that could potentially partly contribute to the OA phenotype.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Cellbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi ->
Medicinsk cellbiologi
Postens nummer:
82342
Posten skapad:
2008-12-19 12:43
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007