transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Order! Order! Order in the House! DIAMAP: a road map for European diabetes research

Författare och institution:
P. A. Halban (-); Ulf Smith (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Diabetologia, 51 ( 10 ) s. 1765-7
ISSN:
0012-186X (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Diabetologi
Postens nummer:
82334
Posten skapad:
2008-12-19 12:22
Posten ändrad:
2010-01-19 17:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007