transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

WNT signalling is both an inducer and effector of glucagon-like peptide-1

Författare och institution:
Birgit Gustafson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Ulf Smith (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Diabetologia, 51 ( 10 ) s. 1768-70
ISSN:
0012-186X (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Diabetologi
Postens nummer:
82333
Posten skapad:
2008-12-19 12:20
Posten ändrad:
2010-01-26 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007