transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Arctic Sea Route

Författare och institution:
Risto Laulajainen (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi)
Publicerad i:
International Journal of Shipping and Transport Logistics , 1 ( 1 ) s. 55-73
ISSN:
1756-6517
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
82317
Posten skapad:
2008-12-19 11:30
Posten ändrad:
2009-09-03 15:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007