transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review of Chris Baldry et al. (2007) The Meaning of Work in the New Economy

Författare och institution:
Bengt Furåker (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Economic and Industrial Democracy, 29 ( 1 ) s. 157-159
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
82304
Posten skapad:
2008-12-19 11:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007