transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Characterization of white light emitting diodes based on ZnO nanostructures grown on p-Si.

Författare och institution:
Peter Klason (Institutionen för fysik (GU)); Patrick Steegstra (Institutionen för fysik (GU)); M. M. Rahman (Institutionen för fysik (GU)); Qiuhong Hu (Institutionen för fysik (GU)); Omer Nur (-); R Turan (-); Magnus Willander (-)
Publicerad i:
Procc. ENS, s. 74-79
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Halvledarfysik
Postens nummer:
82303
Posten skapad:
2008-12-19 11:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007