transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The National Board of Health and Welfare's guidelines for prostatic cancer care. PSA test screening--only for well-informed men

Författare och institution:
Ola Bratt (-); Jan-Erik Damber (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); C Kärvinge (-); T Malm (-); LO Hensjö (-); E Hyttsten (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 105 ( 8 ) s. 524-8
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Postens nummer:
82271
Posten skapad:
2008-12-19 07:42
Posten ändrad:
2012-06-26 13:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007