transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neurochemical markers of brain damage in cerebrospinal fluid during induction treatment of acute lymphoblastic leukemia in children.

Författare och institution:
Gustaf Österlundh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Ingemar Kjellmer (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Birgitta Lannering (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Lars Rosengren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Ulf Nilsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Ildiko Marky (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Pediatric blood & cancer, 50 ( 4 ) s. 793-8
ISSN:
1545-5017
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
BACKGROUND: Central nervous system (CNS) irradiation has been replaced by systemic high-dose methotrexate (MTX) and intrathecal MTX in acute lymphoblastic leukemia treatment due to the risk of late effects. However, treatment without CNS irradiation might also cause brain damage. PROCEDURE: Cerebrospinal fluid (CSF) was analyzed in 121 patients in an attempt to detect CNS injury. Seventy-three samples were analyzed for neuron-specific enolase (NSE), 108 for glial fibrillary acidic protein (GFAp), 110 for neurofilament protein light chain (NFp), and 70 for ascorbyl radical (AsR). Samples were taken at day 0, 8, 15, and 29 during induction treatment, including intrathecal MTX. Levels at days 8, 15, and 29 were compared with the levels before treatment. RESULTS: NSE levels were 9.0 (+/-3.5) microg/L (mean (+/-SD)) at day 0, 15.0 (+/-5.3) at day 8 (P < 0.001), 13.6 (+/-4.7) at day 15 (P < 0.001) and 11.1 (+/-4.3) at day 29 (P < 0.001). GFAp were 177 (+/-98) ng/L at day 0, 206 (+/-101) at day 8 (P < 0.001), 200 (+/-106) at day 15 (n.s.) and 228 (+/-137) at day 29 (P < 0.001). NFp were below the detection limit 125 ng/L at day 0 in all 110 CSF samples analyzed, and increased significantly above the detection limit in 6/77 samples at day 8, in 11/84 at day 15 and in 22/91 at day 29. The AsR content did not change significantly. CONCLUSIONS: Levels of NSE, GFAp, and NFp increased in CSF, which can be interpreted as early signs of brain damage. AsR levels do not show any convincing signs of oxidative stress.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Nyckelord:
Adolescent, Antimetabolites, Antineoplastic, adverse effects, Biological Markers, cerebrospinal fluid, Brain, drug effects, Brain Damage, Chronic, cerebrospinal fluid, chemically induced, Brain Injuries, Child, Child, Preschool, Dehydroascorbic Acid, analogs & derivatives, cerebrospinal fluid, Female, Glial Fibrillary Acidic Protein, cerebrospinal fluid, Humans, Infant, Male, Methotrexate, adverse effects, Neurofilament Proteins, cerebrospinal fluid, Phosphopyruvate Hydratase, cerebrospinal fluid, Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma, drug therapy, Radioimmunoassay
Postens nummer:
82242
Posten skapad:
2008-12-18 21:04
Posten ändrad:
2010-11-22 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007