transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Support in nursing - An evolutionary concept analysis

Författare och institution:
Peter Stoltz (-); Ewa Pilhammar Andersson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ania Willman (-)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES, 44 ( 8 ) s. 1478-1489
ISSN:
0020-7489
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
randomized controlled-trial, family support, education-program, stroke patients, older-people, caregivers, care, dementia, health, alzheimers
Postens nummer:
82213
Posten skapad:
2008-12-18 16:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007