transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Registered nurses' experiences of daily work, a balance between strain and stimulation: A qualitative study

Författare och institution:
Karin Hallin (-); Ella Danielson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES, 44 ( 7 ) s. 1221-1230
ISSN:
0020-7489
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
job-satisfaction, nursing practice, professional identity, patient records, hospital-care, staff nurse, transition, dissatisfaction, documentation, perceptions
Postens nummer:
82211
Posten skapad:
2008-12-18 16:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007