transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Relatives in end-of-life care - part 2: a theory for enabling safety

Författare och institution:
Joakim Öhlén (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Birgitta Andershed (-); Christina Berg (-); Ingvar Frid (-); Carl-Axel Palm (-); Britt-Marie Ternestedt (-); Kerstin Segesten (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF CLINICAL NURSING, 16 ( 2 ) s. 382-390
ISSN:
0962-1067
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
palliative care, informal carers, cancer-patients, involvement, comfort, home
Postens nummer:
82202
Posten skapad:
2008-12-18 16:14
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007