transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evidence-based medicine in physical and rehabilitation medicine: is this evidence-based rehabilitation?

Författare och institution:
Kristian Borg (-); Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Journal of rehabilitation medicine : official journal of the UEMS European Board of Physical and Rehabilitation Medicine, 40 ( 9 ) s. 689-90
ISSN:
1651-2081
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Evidence-Based Medicine, Humans, Periodicals as Topic, Physical Medicine, Rehabilitation
Ytterligare information:
Editorial.
Postens nummer:
82179
Posten skapad:
2008-12-18 15:33
Posten ändrad:
2008-12-29 16:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007