transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Epidemic of musculoskeletal diseases in Sweden]

Författare och institution:
Mats Hagberg (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Eva Vingård (-)
Publicerad i:
L?kartidningen, 104 ( 48 ) s. 3664-7
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Cumulative Trauma Disorders, epidemiology, history, prevention & control, Disease Outbreaks, history, Female, History, 20th Century, Humans, Male, Musculoskeletal Diseases, epidemiology, history, prevention & control, Occupational Diseases, epidemiology, history, prevention & control, Occupational Exposure, adverse effects, history, prevention & control, Occupational Health Services, history, legislation & jurisprudence, Sweden, epidemiology
Postens nummer:
82070
Posten skapad:
2008-12-18 11:23
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007