transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barriers to cross-fertilization between populations of a widely dispersed polychaete species are unlikely to have arisen through gametic compatibility arms-races

Författare och institution:
C.A., Styan (-); E., Kupriyanova (-); Jonathan N. Havenhand (Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium)
Publicerad i:
Evolution, 62 s. 3041-3055
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
fertilization, befruktning
Postens nummer:
82023
Posten skapad:
2008-12-18 09:30
Posten ändrad:
2009-01-03 10:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007