transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Subchronic administration of haloperidol influences the functional deficits of postnatal iron administration in mice

Författare och institution:
Anders Fredriksson (Psykologiska institutionen); Trevor Archer (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Neurotoxicity Research , 9 ( 4 ) s. 305-312
ISSN:
1029-8428
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
Nyckelord:
dopamine-d2 receptor supersensitivity, parkinsons-disease, neurodegenerative diseases, brain-function, overload, ferritin, metals, rats
Postens nummer:
81961
Posten skapad:
2008-12-17 17:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007