transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of VDT and paper presentation on consumption and production of information: Psychological and physiological factors

Författare och institution:
Erik Wästlund (Psykologiska institutionen); Henrik Reinikka (-); Torsten Norlander (-); Trevor Archer (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, 21 ( 2 ) s. 377-394
ISSN:
0747-5632
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
comprehension, performance, computer, text
Postens nummer:
81956
Posten skapad:
2008-12-17 16:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007