transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The next generation of antispsychotics and the future of schizophrenia care

Författare och institution:
Elias Eriksson (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för farmakologi)
Publicerad i:
European Neuropsychopharmacology, 14 ( supplement 3 ) s. 5406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi
Nyckelord:
Schizophrenia
Postens nummer:
81892
Posten skapad:
2008-12-17 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007