transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tactile directional sensitivity and postural control

Författare och institution:
Helena Backlund Wasling (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri); Ulf Norrsell (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri); Karin Göthner (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri); Håkan Olausson (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi)
Publicerad i:
Experimental Brain Research, 166 ( 2 ) s. 147-156
ISSN:
0014-4819
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
Nyckelord:
glabrous skin, light touch, sensory input, index finger, haptic cues, hairy skin, human hand, sensibility, stabilization, contact
Postens nummer:
81817
Posten skapad:
2008-12-17 09:33
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007