transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nurses' attitudes towards lesbians and gay men

Författare och institution:
Gerd Röndahl (-); Sune Innala (Psykologiska institutionen); Marianne Carlsson (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF ADVANCED NURSING, 47 ( 4 ) s. 386-392
ISSN:
0309-2402
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
high-school-students, biological explanation, homophobic reaction, health, care, aids, experiences, components
Postens nummer:
81802
Posten skapad:
2008-12-17 08:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007