transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Expertkommentar – Processrätt, december 2008

Blendow Lexnova Expertkommentar – Processrätt, december 2008

Författare och institution:
Eric Bylander (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Blendow Lexnova,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Processrätt
Ytterligare information:
Endast elektroniskt publicerad.
Postens nummer:
81785
Posten skapad:
2008-12-17 02:06
Posten ändrad:
2010-02-15 18:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007