transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fysik i smågrupper

Författare och institution:
Åke Ingerman (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Fysikaktuellt (Svenska fysikersamfundets tidskrift) , ( 1 ) s. 9
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
81760
Posten skapad:
2008-12-16 21:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007