transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The role of NGF uptake in selective vulnerability to cell death in ageing sympathetic neurons

Författare och institution:
Kliment Gatzinsky (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Christopher Thrasivoulou (-); Maddalena Campioni-Noack (-); Clare Underwood (-); Tim Cowen (-)
Publicerad i:
European Journal of Neuroscience, 20 ( 11 ) s. 2848-2856
ISSN:
0953-816X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
Nyckelord:
nerve growth-factor, receptor gene-expression, aged rats, basal-forebrain, old-age, neurotrophic hypothesis, cognitive impairment, retrograde transport, regenerative changes, cholinergic neurons
Postens nummer:
81743
Posten skapad:
2008-12-16 17:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007