transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cortico-motoneuronal system and dexterous finger movements - Reply

Författare och institution:
Roger Lemon (-); Shigeto Sasaki (-); Kimisato Naito (-); Kazuya Yoshimura (-); Tadashi Isa (-); Kazuhiko Seki (-); Lars-Gunnar Pettersson (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); Bror Alstermark (-); Yukari Ohki (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY, 92 ( 6 ) s. 3601-3603
ISSN:
0022-3077
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Nyckelord:
c3-c4 propriospinal neurons, forelimb, integration, excitation, pathways, primate, cat
Postens nummer:
81741
Posten skapad:
2008-12-16 17:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007