transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sox-2 is expressed by neural progenitors and astroglia in the adult rat brain

Författare och institution:
Mila Komitova (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Peter S Eriksson (Institutionen för klinisk neurovetenskap)
Publicerad i:
Neuroscience Letters, 369 ( 1 ) s. 24-27
ISSN:
0304-3940
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
Nyckelord:
cns stem-cells, hippocampus, protein, neurogenesis, astrocytes, subpopulation, neurons, roles
Postens nummer:
81738
Posten skapad:
2008-12-16 17:01
Posten ändrad:
2010-03-05 14:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007