transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mapping the fungi of the skin

Författare och institution:
Jan Faergemann (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för dermatologi och venereologi)
Publicerad i:
Non-invasive methods and the skin. Eds: Serup J, Jemec BE,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
81715
Posten skapad:
2008-12-16 15:35
Posten ändrad:
2008-12-16 15:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007