transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review of Historical Linguistics: van Kemenade & Los (2006)

Författare och institution:
Fredrik Heinat (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Linguist List,
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Nyckelord:
historical linguisitcs
Postens nummer:
81696
Posten skapad:
2008-12-16 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007