transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Das nationalsozialistische Deutschland und die Schwedische Forstindustrie

Författare och institution:
Birgit Karlsson (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Im Spannungsfeld, Affinitäten, Abgrenzungen und Arrangements in den deutsch-schwedischen Beziehungen des Zwnzigsten Jahrhunderts. Publikationen des Lehrstuhls für Nordische Geschichte, Bd.9, Griefswalld 2008, Bd 9 s. s 81-107
ISSN:
978-3-86006-325-5
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Under andra världskriget kom den nazityska regimen att utöva påtryckningar på svenska regeringen och svensk skogsindustri för att åstadkomma en stabilare marknad och ett mer rationellt utnyttjande av skogstillgångarna. Intresset var begränsat från svensk sida, men visst samarbete kom till stånd.en tysk svensk trävarukommission skapades och avtal slöts om att skapa karteller för massa- och pappersindustrin. Från tysk sida sågs dessa framgångar som ett av de första stegen i skaandet av ett ekonomiskt storrum i Europa.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
skogsindustri, andra världskriget, kartellavtal, trävarukommission, Nazityskland
Postens nummer:
81684
Posten skapad:
2008-12-16 13:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007