transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Status Exchange in the Marriage Market.Partner Selection According to Age, Social Origin, and Place of Birth in Nineteenth Century Rural Sweden

Författare och institution:
Martin Dribe (-); Christer Lundh (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Paper for the annual meeting of the Social Science History Association, Miami 23–26 October 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
Marriage, partner selection, intermarriage, homogamy, endogamy
Postens nummer:
81679
Posten skapad:
2008-12-16 13:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007