transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Marknadsreglering och politik Svensk och sovjetisk trävaruexport under mellankrigstiden

Författare och institution:
Birgit Karlsson (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Ekonomisk-historiska mötet 2007, Stockholm,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Under mellankrigstiden kom svensk trävaruexport att möta svår konkurrens från Sovjetunionen. Svenska Trävaruexportföreningen försökte möta denna konkurrens dels genom att försöka få med Sovjetunionen i en internationell kartellorganisation, dels genom att försöka utöva påverkan på brittiska parlamentsledamöter att begränsa importen från Sovjetunionen. I detta sammanhang användes moraliska argument där användningen av tvångsarbete och arbetsförhållanden för sovjetiska arbetare borde göra import från Sovjetunionen oacceptabel. Denna kampanj rönte emellertid ingen framgång men 1935 lyckades de stora trävaruexportorganisationerna i Europa enas om ett avtal om marknadsuppdelning, i vilket även Sovjetunionen deltog.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
trävaruexport, mellankrigstid, Sovjetunionen, internationella karteller
Postens nummer:
81664
Posten skapad:
2008-12-16 13:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007