transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anita Beckman - etnolog som forskar om väntan ur ett kulturellt perspektiv

Författare och institution:
Anita Beckman (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Väntrum, s. 43
ISBN:
978-91-7005-347-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Uppsala Publishing House
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
väntan
Postens nummer:
81651
Posten skapad:
2008-12-16 12:07
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007