transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Finns det genus i maskiner?

Författare och institution:
Ulla Eriksson-Zetterquist (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management)
Publicerad i:
Paper presented at LearnIT Conference. Göteborg, 10-11 June 2008.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
81624
Posten skapad:
2008-12-16 10:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007