transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Altered consciousness in flotation-REST and chamber-REST: Experience of experimental pain and subjective stress

Författare och institution:
Anette Kjellgren (-); Ulf Sundequist (-); Ulla Sundholm (-); Torsten Norlander (-); Trevor Archer (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, 32 ( 2 ) s. 103-115
ISSN:
0301-2212
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
81586
Posten skapad:
2008-12-15 21:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007