transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Simulating Medical Patients and Practices

Bodies and the Construction of Valid Medical Simulators

Författare och institution:
Ericka Johnson (Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier)
Publicerad i:
Body & Society, 14 ( 3 ) s. 105-128
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This article looks at how issues of validity and realism are addressed in the construction of medical simulators. In it, Karen Barad’s concepts of intra-action and agential reality are used to interrogate how the patient body is known and represented in medical simulators. This is done through an analysis of medical discussions about simulators and new research on the development of a pelvic simulator. The article shows that the concept of knowledge as constructed in specific medical practices is taken into account when designing, building and testing simulators even though rhetoric about valid simulators tends to suggest a concern for mimicking an ontologically pre-existing anatomy. Medical practice, and not the patient body, is reified in training simulators.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
simulators, validity, medical practice, body, intra-action, agential reality
Postens nummer:
81565
Posten skapad:
2008-12-15 18:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007