transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chemistries of Love. Impotence, erectile dysfunction and Viagra in Läkartidningen

Författare och institution:
Ericka Johnson (Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier)
Publicerad i:
NORMA, 3 ( 1 ) s. 31-47
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This article examines the discourse surrounding impotence, erectile dysfunction and Viagra in the Swedish medical journal Läkartidningen. It draws on articles published from 1990 to 2006, the eight years prior to and after Viagra’s 1998 introduction. Close reading of the articles has shown changes over this time period in how the impotent patient is defined. It has also revealed a transition in the discourse from the term impotence to erectile dysfunction. In these articles the role of the (female) partner in finding a solution to impotence and the social aspects of impotence also change dramatically once Viagra is available. Results from this study are contextualized against similar research that has examined the medical discourse around erectile dysfunction in the international arena.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
impotence, erectile dysfunction, Läkartidningen, Viagra, medicalization
Postens nummer:
81564
Posten skapad:
2008-12-15 18:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007