transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Activity limitation in rheumatoid arthritis correlates with reduced grip force regardless of sex: The Swedish TIRA Project

Författare och institution:
Ingrid Thyberg (-); Ursula A. M. Hass (-); Ulla Nordenskiöld (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Björn Gerdle (-); Thomas Skogh (-)
Publicerad i:
ARTHRITIS & RHEUMATISM-ARTHRITIS CARE & RESEARCH, 53 ( 6 ) s. 886-896
ISSN:
0004-3591
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reumatologi och inflammation
Nyckelord:
health-assessment questionnaire, disease-activity, functional disability, assistive devices, follow-up, women, mortality, onset, damage, men
Postens nummer:
81453
Posten skapad:
2008-12-15 11:24
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007