transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Åtgärdsprogram i praktiken. Att arbeta med elevdokumentation I skolan.

Författare och institution:
Lisa Asp-Onsjö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
specialpedagogik, åtgärdsprogram
Postens nummer:
81451
Posten skapad:
2008-12-15 11:22
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007